GATO - oprogramowanie dla firm Comarch - swoboda w zarządzaniu

Szkolenia Comarch ERP XL

Opis szkolenia: Jest to szkolenie przeznaczone dla Użytkowników oprogramowania Comarch ERP XL, którzy chcą poznać system po to, aby rozpocząć pracę lub uzupełnić swoją wiedzę o systemie. Uczestnicy szkolenia nabywają umiejętności obsługi wybranych modułów Comarch ERP XL. Szkolenie może być zorganizowane w siedzibie klienta w postaci prezentacji możliwości systemu, albo warsztatów polegających na wykonywaniu odpowiednio dobranych ćwiczeń bezpośrednio w systemie Comarch ERP XL, pod kierunkiem Specjalistów z firmy GATO. Ponadto, każdy z Uczestników otrzymuje materiały szkoleniowe przygotowane przez Prowadzących.


Szkolenia Comarch ERP Optima

Opis szkolenia: Jest to szkolenie przeznaczone dla Użytkowników oprogramowania Comarch ERP Optima, którzy chcą poznać system po to, aby rozpocząć pracę lub uzupełnić swoją wiedzę o systemie. Uczestnicy szkolenia nabywają umiejętności ustawiania parametrów systemu, obsługi wybranych funkcji, przeglądania zestawień i raportów. Szkolenie może być zorganizowane w postaci prezentacji możliwości systemu, albo warsztatów polegających na wykonywaniu odpowiednio dobranych ćwiczeń bezpośrednio w systemie Comarch ERP Optima, pod kierunkiem Specjalistów z firmy GATO. Ponadto, każdy z Uczestników otrzymuje materiały szkoleniowe przygotowane przez Prowadzących.


Przykładowy program szkolenia Comarch ERP Optima

 • Comarch ERP Optima Płace i Kadry:

 • Konfiguracja
    - Struktura modułu
    - Podstawowe dane o firmie
    - Konfiguracja wskaźników ZUS i podatkowych
    - Definiowanie kalendarzy (seria, strefy)
    - Konfiguracja nieobecności/limity nieobecności
    - Konfiguracja wypłat (elementów wynagrodzenia)

 • Moduł Kadry i Płace
    - Wprowadzenie i aktualizacja danych personalnych
    - Zatrudnienie etatowe (elementy wynagrodzenia)
    - Czas pracy i nieobecności
    - Umowy zlecenia
    - Deklaracje zgłoszeniowe ZUS, deklaracje podatkowe pracownika
    - Właściciele i osoby współpracujące

 • Cześć płacowa modułu
    - Definiowanie listy płac
    - Przygotowanie wypłat (m.in.: etat, "inna", umowa)
    - Modyfikacja elementów wypłaty
    - Zamykanie i księgowanie listy płac
    - Deklaracje PIT i ZUS

 • Moduł Kasa i Bank
    - Struktura modułu (rejestry, raporty i zapisy kasowo-bankowe)
    - Preliminarz płatności
    - Banki - elektroniczna wymiana danych z bankiem
    - Wydruki przelewów (w tym płatności do deklaracji)
    - Rozliczenia i kompensaty


 • Comarch ERP Optima Księga Podatkowa
    - Wymagania: podstawowa znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem uproszczonej księgowości.

 • Moduł Księga Podatkowa
    - Konfiguracja
    - Zapisy KPiR
    - Rejestry VAT sprzedaż/zakup
    - Generowanie płatności na podstawie faktur VAT
    - Deklaracje VAT-7
    - Karta pracownika
    - Wyliczanie wynagrodzeń
    - Deklaracje PIT-4
    - Ewidencja przebiegu pojazdu
    - Ewidencja wspólników
    - Deklaracja PIT-5

 • Środki Trwałe
    - Zakładanie karty środka trwałego
    - Metody opisów amortyzacyjnych
    - Generowanie odpisów amortyzacyjnych
    - Zmiany wartości początkowej środków trwałych
    - Wydruki planów amortyzacji


 • Comarch ERP Optima Księga Handlowa
    - Wymagania: podstawowa znajomość zagadnień księgowych.

 • Moduł Księga Handlowa - konfiguracja
    - Konfiguracja
    - Plan kont
    - Bilans otwarcia
    - Zapisy księgowe
    - Wydruki księgowe

 • Ewidencja VAT
    - Rejestr sprzedaży/zakupu VAT
    - Deklaracja VAT-7
    - Generowanie płatności do rejestru VAT
    - Schematy księgowań
    - Zestawienia księgowań
    - Zestawienia księgowe
    - PIT-5, CIT-2

 • Moduł Środki Trwałe
    - Zakładanie karty środka trwałego
    - Generowanie odpisów amortyzacyjnych
    - Historia środka trwałego
    - Księgowanie odpisów amortyzacyjnych


 • Comarch ERP Optima Handel
    - Wymagania: podstawowa znajomość zagadnień handlowych.

 • Moduł Faktury
    - Konfiguracja modułu Faktury
    - Konfiguracja modułu Handel
    - Karta ewidencyjna towaru
    - Wprowadzenie bilansu otwarcia
    - Ustalenie warunków sprzedaży dla kontrahenta
    - Faktura dla podmiotu gospodarczego płatna przelewem
    - Kontrahent o statusie osoba fizyczna
    - Faktura dla osoby fizycznej płatna gotówką
    - Faktura płatna w ratach
    - Rozliczenie zaliczki
    - Faktury zaliczkowe
    - Księgowanie do rejestru VAT
    - Faktura zakupu edytowalna tabela VAT

 • Moduł Magazyn
    - Handel - od rezerwacji do wydania towaru
    - Magazyn - konwersja kilku dokumentów do faktury sprzedaży
    - Magazyn - od zamówienia do faktury zakupu
    - Magazyn - najpierw faktura zakupu, potem przyjęcie towaru do magazynu
    - Magazyn - konwersja kilku dokumentów PZ do FZ
    - Anulowanie dokumentu
    - Dokumenty korygujące
    - Atrybuty towaru - zależny od kontrahenta i kopiowany na transakcje
    - Produkcja
    - Kilka magazynów w firmie - przesunięcia międzymagazynowe


 • GATO  ul. Skłodowskiej-Curie 53  32-500 Chrzanów  tel./fax: (032) 623-98-20  tel. kom.: 605-276-794  e-mail: gato@gato.info.pl